Лакиране и литографиране на ламарина

Сартен България ООД  разполага с модерна линия за цветен UV печат.