Правоъгълни метални кутии

Сартен България предлага метални правоъгълни кутии, които намират приложение в хранително-вкусовата промишленост: производството на сирене, маслини, туршии и др.  Затварянето  на горния капак е съобразено  с производствените възможности на клиента, като те могат да бъдат за ръчно и машинно затваряне.

Горният капак може да е бъде нормален  или с  отвор от Ø 16 мм до Ø200, за поставяне на метален или пластмасов капак.

Характеристики

Тип: Метални кутии
Предназначение: Хранителни опаковки

Размери

Ширина Дължина   Височина
95 115 min 77
115 max 135
235 235 min 126
max 400