Профил на компанията

 

На 11 август 2020 г. беше подписан договор между Сартен България ООД и ФМА АД, с който Сартен България придоби активите на ФМА АД в Лясковец. От тази дата фабриката в Лясковец става собственост на Сартен България.

Убедени сме, че това развитие е в интерес както на двете фирми, така и на всички клиенти на Сартен България и ФМА. Обединеният капацитет на фабриките в Плевен и Лясковец ще позволи да бъдат изпълнявани постоянно растящите поръчки на нашите клиенти и да бъдат удоволетворени всички техни изисквания. Придобиването ще разшири производствената гама на Сартен България, основно в областта на поизводството на капачки за буркани и на индустриалните опаковки, и ще създаде предпоставки за динамичен ръст на продажбите на българския и на международния пазар.

Сартен България е водещ български производител на метални опаковки за хранителната промишленост и за химическата промишленост, който ползва 45-годишния опит и подкрепа на групата Сартен. Мисията на компанията е производството на метални опаковки с най-добро качество на конкурентни цени и осигуряване на експедитивно обслужване на клиентите.

САРТЕН БЪЛГАРИЯ ООД е основано през 1999 г. Развива се динамично като предприятие с утвърдени традиции в производството на леки опаковки от метал за хранителни и промишлени цели. САРТЕН БЪЛГАРИЯ е водещ български производител на лек метален амбалаж – метални кутии, основно за хранително-вкусовата и химическата промишленост. Производството на метални опаковки във фабриката в гр. Плевен започва през 2002 г. след пълно обновяване на машините и съоръженията, с цел разширяване на продуктовата гама и навлизане на европейскитe пазари. Изграден е цялостен технологичен цикъл за производство на метален амбалаж във фабриката с цел превръщането на Сартен България в регионален фактор в този сектор. Компанията ни използва автоматизираната ERP система за постигане на възможно най-прецизно планиране на материалните запаси и оптимизиране на складовите наличности. Важна част от социално-отговорната корпоративна политика на Сартен е грижата за околната среда и въвеждането на добри производствени практики за непрестанно подобряване на дейността.